גם בשנת התקציב 2022: מענה לאמנים חרדים במסגרת הקרן ליוצרים עצמאיים מבית משרד התרבות

גם בשנת התקציב 2022: מענה לאמנים חרדים במסגרת הקרן ליוצרים עצמאיים מבית משרד התרבות

הקרן ליוצרים עצמאיים, שאך לא מזמן עסקנו בהגשות שלה לשנת 2021, פתחה את אפשרות הגשת הבקשה למענק לשנת 2022.

אז אם אתם יוצרים ואמנים עצמאיים, מומלץ לשים לב להגשות הללו, ולנסות להגיש בקשה לתמיכה בשנה הנוכחית.

הקול הקורא דומה לזה של השנה הקודמת, אך מכיל דיוקיים ועדכונים משמעותיים.

שימו לב: נכון להיום, טרם התקבלו תשובות מן הקרן בנוגע להגשות של שנת 2021. הקרן הודיעה כי בימים אלו היא פועלת לאישור סופי של הזכיות ולאחר מכן תצאנה הודעות מסודרות.

האפשרות להגיש בקשה למענק לשנת 2022 מסתיימת בסוף החודש הלועזי הנוכחי, כך שלא ניתן להמתין לתשובות, ואמנים המעוניינים להגיש בקשה נדרשים לעשות זאת, בלא שיש להם הידע לגבי ההגשה הקודמת שלהם.

אז אם גם אתם הגשתם, ומתלבטים איך לנהוג עם ההגשות החדשות, קבלו המלצה שלנו: 

לקרוא את הקול הקורא החדש, להבחין בעדכונים שלו, וכל עוד נראה לכם שההגשה הקודמת שלכם היתה תקינה ואיכותית, בצעו אותה פעם נוספת. אם לא זכיתם בשנת 21, אולי תזכו ב 22, הסיכוי שווה את המאמץ שבהגשה המחודשת.

ועכשיו למידע המלא שהתקבל מיועץ המשרד לענייני המגזר החרדי:

משרד התרבות והספורט פרסם בימים אלה 'קול קורא' חדש להגשת בקשות למענקים בפרויקטים ובפעילות אמנותית בארץ, ייצוא תרבותי ובהשתלמויות מקצועיות בארץ ובחו"ל עבור יוצרים עצמאיים לשנת התקציב 2022. זאת, במטרה לסייע לאמנים בתחומי אמנויות הבמה (תיאטרון ופרינג', מחול, מוזיקה) והאמנות הפלסטית לקדם את עצמם ואת יצירותיהם, לטובת הפעילות האמנותית והתרבותית בישראל ומחוצה לה.

כחלק ממדיניות המשרד, אשר התבססה על תכנית אסטרטגית מבוססת מחקר ועל המלצות צוות ייעודי שפעל במשרד במשך חודשים ארוכים בשנת 2021, הוחלט כי במסגרת קולות קוראים אלו ייתן המשרד מענה ליוצרים עצמאיים הנמנים על קבוצות 'בעלות ייחוד תרבותי': החברה הערבית, קהילת יוצאי אתיופיה והחברה החרדית – אוכלוסיות יעד הסובלות מתת מימון וייצוג תרבותי, עובדה שמנעה מהיוצרים העצמאיים קבלת סיוע ממשלתי במשך שנים רבות.

חשוב בהקשר זה לציין לשבח את משרד התרבות, שפועל בנוגע לקרן באופן מתחשב ומונגש לקהילה החרדית, וגם האתר הותאם השנה באופן מלא, ואינו מכיל תמונות כבעבר.

מענה למטרה זו יינתן אף בקול הקורא החדש לשנת 2022 באמצעות: מתן עדיפות בתנאי הזכייה; שריון 30% מהתקציב לחלוקה בכל אחד מתחומי הקול הקורא ליוצרים בעלי ייחוד תרבותי; עריכת תנאי סף ואמות מידה ייעודיים בשלב הגשת הבקשות; התאמת בדיקת איכות ההצעות. כל אלה במטרה להגביר את הנגישות להשקעה ישירה ביצירות ובכך ליצור שוויון הזדמנויות אמיתי לכלל היוצרים העצמאיים.

החברה החרדית מקבלת זו הפעם השנייה מענה במסגרת הקול הקורא ליוצרים עצמאיים, באמצעות קבוצות 'בעלות ייחוד תרבותי'. זאת, על ידי מספר הקלות ייעודיות עבור קבוצות אלה. חלק מההקלות האמורות נקבעו בעקבות הדיוק שנוצר כתוצאה מרצון ומצורך להתאמתן המלאה עבור החברה החרדית:

מספר מופחת של שנות ניסיון; סכום מופחת של השתתפות עצמית; הכרה באחת היצירות שהועלתה כעבודת גמר במסגרת לימודית, מתוך דרישת ניסיון בהעלאת 3 יצירות; מתן מענה להכרה ביצירות שלא הוצגו בבימות ובחללים מקצועיים (בשל העדר כאלה בחברה החרדית) גם באמצעות ליווי מקצועי של בר/בת סמכא בחברה או הכרה בפעילות נתמכת של המשרד; ולעניין היצירות בכללותן – הכרה גם אם ניתנה בעדן תמורה.

וכמו בקול הקורא 2021, גם בשלב בדיקת איכות ההצעות נקבע כי בחינת מדדי איכות היצירות תיבחן בהתאם למאפייניו של המגזר הרלוונטי; בדיקת הניסיון המקצועי הקודם של היוצרים תיערך בשים לב להשתייכותו המגזרית, כאשר אף נקבע כי וועדות השיפוט, אשר יבחנו את האיכות המקצועית של הבקשות, יכללו לפחות שופט אחד מהחברה הערבית ושופט אחד מהחברה החרדית, בכל אחד מארבעת תחומי התרבות השונים.

בקול הקורא החדש לשנת 2022 נערכו מספר שינויים, לצד הבהרות והתאמות, הן בהתייחס למסמכי הקול הקורא ותנאיו השונים בכלל, והן בהתייחסות ספציפית לקבוצות 'בעלות ייחוד תרבותי' בפרט, כדלהלן –

  •         בתנאים השונים הכלליים של מסמכי הקול הקורא, כדוגמת:

תוכנית תקציבית המוגשת במסגרת בקשה: בניקוד 'איכות היצירה' התווסף משתנה 'היתכנות התוכנית התקציבית'; ועדת השיפוט רשאית להפחית את התקציב, אם סברה שהתקציב המבוקש גבוה מדי; הסכום המאושר הסופי ייקבע לפי מדרג של אחוזים ע"פ הניקוד שהוענק; השתלמויות מקצועיות: אפשרות גם בארץ; הגשת חומרים ויזואליים: חובה גם במסלול הנמוך; ניסיון ועיסוק היוצר: שלש שנים (שנתיים לבעלי הייחוד התרבותי) החל משנת 2018, שאינן חייבות להיות רצופות; פעילות היוצר: דרישה לפירוט שמות, תאריכים ומיקומים של הפקות, צירוף קישור לעבודות קודמות, ועוד.

  •         בתנאים השונים המתייחסים ל'קבוצות בעלות ייחוד תרבותי', כדוגמת:

בקשה המוגשת כ'הרכב': על כל חברי ההרכב המוגשת ככזו, לעמוד בכל הנדרש מקבוצות 'בעלות ייחוד תרבותי'; ייצוג: כל שלוש קבוצות הייחוד התרבותי בשלושת מקומות הזכייה הראשונים, ובלבד שיקבלו את הניקוד המינימלי הנדרש; בשלב הסופי: יוצרים בעלי ייחוד תרבותי שלא נכללו במסגרת 30% המשוריינים לקבוצות 'בעלות ייחוד תרבותי', ייבחנו במסגרת ניקוד כלל היוצרים.

אז מה נדרש?

  1. לקרוא בעיון את הקול הקורא, ולהבין מהם תנאי הסף והקריטריונים הנדרשים בכדי להגיש בקשה למענק במסלול הנמוך (10,000-20,000 ש"ח) או הגבוה (20,000-100,000 ש"ח). הגשה למסלול הגבוה דורשת, כמובן, עמידה בתנאים נוספים, והיא מותאמת לאמנים ברמה גבוהה הפועלים במשך שנים במרחב האמנותי ומעוניינים לבקש תמיכה בפרויקט מקיף ורחב מהמענקים המיועדים למסלול הנמוך והינם ממוקדים ומצומצמים יותר.
  2. לשים לב לטבלת הניקוד המציינת את פילוח הנקודות בהתאם לתנאים ולקריטריונים השונים. ככל שהבקשה שלכם תזכה בניקוד גבוה יותר- הסיכוי שלכם למענק גדל.
  3. לעיין בטופס הבקשה, להבין במדויק מהם פרטי המידע, הנספחים, הטבלאות התקציביות והתיאורים שיש למלא בכדי להגיש בקשה.
  4. לוודא שיש לכם כל הפרטים הטכניים, ובעיקר להקדיש תשומת לב רבה לאופן בו אתם ממלאים את שדות התוכן. קורות החיים האמנותיים שלכם, התמה העומדת מאחורי היצירה אותה תרצו להפיק, ההשפעות של העבודה האמנותית שאתם מבקשים עבורה מענק- כל אלו צריכים להיכתב מתוך מחשבה ובאופן מדויק ונאות ככל הניתן.
  5. למלא את טופס הבקשה הדיגיטלי עד לתאריך ההגשה האחרון: כ"ט בשבט, 31.1.22.

שימו לב:

כאן תוכלו לקרוא בפירוט אודות הקול הקורא
זו דוגמה לטופס הבקשה הדיגיטלי. כמובן שלא ממלאים אותו, אלא את הטופס באתר. השתמשו בדוגמה כדי להיערך להגשה ולהכין את כל הנדרש, הטכני והתכני.

ביום ראשון הקרוב, י"ד בשבט, 16.1, בשעה 11:30, יתקיים מפגש זום בו תינתן הדרכה ומענה לשאלות על ידי נציגות נקרן.
מוזמנים להשתתף: 
https://us02web.zoom.us/j/84999189226pwd=a20zd2xaV2pGU2l5My9valFGcG83Zz09
Meeting ID: 849 9918 9226
Passcode: 472477

עד לתאריך ט"ו בשבט, 17.1, תוכלו לשלוח שאלות הבהרה במייל לגוף המנהל את הקרן.
כותבים לכתובת זו: management@kerentarbut.co.il. 
בשאלתכם, כתבו את שמכם, מספר הטלפון וכתובת המייל שלכם, פרטו את שם הקול הוקרא ומספר הסעיף אודותיו הינכם שואלים.

איך האיגוד יכול לסייע לכם?
כמיטב המסורת של האיגוד, אנחנו כאן כדי לסייע לכם בהליך הגשת בקשה איכותית שתמקסם את סיכויי הזכייה שלכם ותייצג אתכם בנאותות.
כך תוכלו להיעזר בנו:
פגישת ייעוץ והכוונה – אנו מקיימים פגישות ייעוץ בהן נחשוב יחד על מה מתאים ונכון לכם, ונסייע לכם במילוי הטופס ובכתיבת נספחי התוכן.

דברו איתנו: 055-6783036   malka@tar-but.org

בהצלחה רבה, שנמשיך ליצור עבודות אמנות נאותות המותאמות לקהילה החרדית, נובעות מתוכה ומוכוונות לתוכה.

מלכה לאנדא

רכזת פעילות

כתיבת תגובה

סגירת תפריט